NJPW
NJPW

NJPW: CARD THE NEW BEGINNING IN SAPPORO/IN OSAKA

La NJPW ha annunciato le card dei tre eventi The New Beginning, i due a Sapporo e l’ultimo ad Osaka, che si terranno rispettivamente il 2, il 3 e l’11 febbraio. Sono quindi riportate qui sotto.

Card NJPW The New Beginning In Sapporo Night 1:

Kazuchika Okada & Hiroshi Tanahashi vs Jay White & Bad Luck Fale
SANADA vs Minoru Suzuki
EVIL vs Zack Sabre Jr.
Los Ingobernables De Japon (Tetsuya Naito, BUSHI & Shingo Takagi) vs Suzuki-Gun (El Desperado, Yoshinobu Kanemaru, Taichi)
Ryusuke Taguchi, YOSHI-HASHI, Tomoaki Honma, Toru Yano & Togi Makabe vs Bullet Club (Taiji Ishimori, Yujiro Takahashi, Chase Owens, Tama Tonga & Tanga Loa)
Tiger Mask & Hiroyoshi Tenzan vs Suzuki-Gun (TAKA Michinoku & Takashi Iizuka)
Toa Henare & Manabu Nakanishi vs Shota Umino & Ayato Yoshida
Ren Narita vs Yuya Uemura

Card NJPW The New Beginning In Sapporo Night 2:

Taichi vs Tetsuya Naito (c) – IWGP Intercontinental Championship
Suzuki-Gun (Minoru Suzuki & Zack Sabre Jr.) vs Los Ingobernables De Japon (EVIL & SANADA) (c) – IWGP Tag Team Championship
Suzuki-Gun (Yoshinobu Kanemaru & El Desperado) vs Los Ingobernables De Japon (BUSHI & Shingo Takagi) (c) – IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Championship
Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi & YOSHI-HASHI vs Bullet Club (Jay White, Chase Owens & Bad Luck Fale)
Ryusuke Taguchi, Tomoaki Honma, Toru Yano & Togi Makabe vs Bullet Club (Taiji Ishimori, Yujiro Takahashi, Tama Tanga & Tango Loa)
Tiger Mask & Manabu Nakanishi vs Shota Umino & Ayato Yoshida
Ren Narita & Horoyoshi Tenzan vs Suzuki-Gun (TAKA Michinoku & Takashi Iizuka)
Toa Henare vs Yota Tsuji

Card NJPW The New Beginning In Osaka:

Jay White vs Hiroshi Tanahashi (c) – IWGP Heavyweight Championship
Ryusuke Taguchi vs Taiji Ishimori (c) – IWGP Jr. Heavyweight Championship
Kazuchika Okada vs Bad Luck Fale
Toru Yano & Togi Makabe vs Guerrillas Of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa)
YOSHI-HASHI & Tomoaki Honma vs Bullet Club (Chase Owens & Yujiro Takahashi)
Los Ingobernables De Japon (Tetsuya Naito, BUSHI & Shingo Takagi) vs Suzuki-Gun (Taichi, Yoshinobu Kanemaru & El Desperado)
EVIL & SANADA vs Ayato Yoshida & Shota Umino
Jushin Thunder Liger, Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan vs Suzuki-Gun (Minoru Suzuki, TAKA Michinoku & Takashi Iizuka)

Altre storie
The Elite, il boia della discordia
The Elite, il boia della discordia