NOAH : RISULTATI NAVIGATION WITH BREEZE 2018 – NIGHT 3

Ecco i risultati di “Navigation With Breeze – Night 3”, un evento della Pro Wrestling NOAH che si è tenuto all’EDION Arena #2 di Osaka
TAG TEAM MATCH
Hajime Ohara & Hitoshi Kumano battono Junta Miyawaki & Yoshinari Ogawa
THREE WAY MATCH
Akitoshi Saito batte Cody Hall and Masao Inoue
TAG TEAM MATCH
Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai battono 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm)
Atsushi Kotoge batte YO-HEY
Kenou batte HAYATA
Masa Kitamiya batte Kaito Kiyomiya
SIX MAN TAG TEAM MATCH
Hi69Minoru Tanaka & Naomichi Marufuji battono RATEL’S (Daisuke Harada & Tadasuke) & Takashi Sugiura
Katsuhiko Nakajima batte Go Shiozaki

Altre storie
Alexa Bliss accusata di vittimismo: è bufera sui social
Alexa Bliss accusata di vittimismo: è bufera sui social